Fördelar med ett energieffektivt hem

Enligt europeiska riktlinjer måste alla nybyggda bostäder från 2020 vara nästan energineutrala. Energieffektivt byggande verkar därför vara en idealisk investering med tanke på framtiden.

Ett energieffektivt hem är också fördelaktigt i många avseenden. Inte bara för miljön, utan också direkt för hälsan och plånboken för dig som boende. Nyfiken på mer? I denna bloggartikel listar vi fördelar med ett energieffektivt hem för dig.

Med ett energieffektivt hem sparar du på din energiräkning

Vi behöver faktiskt inte berätta detta för dig. Det säger sig självt att med ett energieffektivt hem sparar du skyhöga energikostnader- som bara blir dyrare i framtiden.
Hur mycket du faktiskt sparar beror naturligtvis på situationen. Ju mer du är villig att investera i förnybar energi, desto större nytta får du av den.

Det är dock sant att vår energiräkning inte blir billigare. Energikostnaderna för naturgas har stigit med inte mindre än tjugo procent det senaste året. Dyra avgifter, skattehöjningar och nätavgifter är huvudorsaken till en överdriven elräkning.
En genomsnittlig familj betalar cirka 20 000 kronor per år i energi i Malmö. Genom att välja ett energieffektivt hem kan du minska dina uppvärmningskostnader med cirka 80 procent. Goda nyheter för ditt bankkonto!

Ett energieffektivt hem erbjuder många skattefördelar

Enligt FN: s panel för klimatforskare måste vi halvera växthusgasutsläppen fram till 2035 för att bekämpa farliga – och irreversibla – klimatförändringar.

Det finns mycket arbete att göra, och det finns ingen tid att förlora. Det är ingen tvekan om att det är viktigt att genomföra en effektiv klimatpolitik. För att uppnå de europeiska energimålen måste Malmö därför öka sitt spel när det gäller energieffektivitet.

Vi behöver dock inte gräva så djupt. Det är främst gamla hem och byggnader som är ansvariga för mycket av detta problem. För att uppmuntra köpare att anta ett energivänligt alternativ belönar regeringen ägare till ett energieffektivt hem med flera olika premier och ytterligare fördelar.
De skattemässiga fördelarna med ett energieffektivt hem kan uppgå till mer än 100 000 kronor totalt. Denna fördel är naturligtvis separat från besparingarna på din energiräkning.

Ett energieffektivt hem är bättre för miljön och planeten

Hållbart byggande och renovering innebär att man tar hänsyn till människor och miljö. Du är ekonomisk med vatten, energi och råvaror. Detta minskade energibehov ger världen förbättrad luftkvalitet.
Cirka 29 procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från energianvändning i byggnader. Om vi installerade energieffektiv isolering för varje befintlig byggnad i Europa skulle det hjälpa att spara cirka 670 miljoner tonkoldioxid per år.
För att ge dig en idé: det är ungefär dubbelt så mycket som Frankrikes årliga utsläpp, och vi pratar bara om hållbar isolering. Om du också skulle förbjuda fossila bränslen utöver det kan vi tala om en betydande inverkan.

Alla som värmer på ett miljövänligt sätt, till exempel med värmepumpar eller pelletsugnar, minskar sina koldioxidutsläpp till ett absolut minimum. Andra hållbara energikällor, till exempel en bergvärme eller solpaneler, är också ett bra alternativ för att generera värme.

Ett energieffektivt hem är värt mer på försäljnings- eller hyresmarknaden

Som nämnts tidigare i denna artikel blir energinormerna inte mer flexibla. Fler och mer energieffektiva åtgärder, till exempel isolering, krävs av regeringen.

Strikta regler gäller även för befintliga bostäder. Den som köper ett hus från och med nu kommer att ha högst fem år från 2021 för radikala isoleringsåtgärder. Detta hotar att tappa värde för gamla hem med ett dåligt energivärde.

Energicertifikatet är därför en viktig parameter som till stor del påverkar försäljningsvärdet av ditt hem. Hus med en genomsnittlig låg energiförbrukning kommer därför också att öka i marknadsvärde.

Dessutom, med ett energieffektivt hem som redan är längre än de nuvarande skyldigheterna, behöver du inte ha arbete utfört varje gång.
Genom att förbereda ditt hem för framtiden skyddar du dig från din investering på lång sikt.

Ett energieffektivt hem bidrar till din hälsa och erbjuder komfort

Vi behöver inte berätta att luftkvaliteten har en betydande effekt på din hälsa. Forskare uppskattar att det finns cirka 2 100 för tidiga dödsfall varje år på grund av de aktuella koncentrationerna av partiklar i Malmö.

Utomhus utsätts vi för föroreningar och likande utan att vi kanske kan göra särskilt mycket åt det. Inomhus garanterar du däremot luftkvaliteten i ditt område själv. Energieffektiva bostäder har därför ett mycket effektivt ventilationssystem. Detta är obligatoriskt i nya hem.

Omfattande ventilation ger konstant frisk luft och tar bort förorenad, fuktig luft. På så sätt upprätthåller du ett optimalt livsklimat och skapar en hälsosam inomhusmiljö.
På vår byggfirma väljer vi alltid balanserad ventilation. Detta system tar bort och levererar lika mycket luft – helt mekaniskt. Dessutom återvinns den utsläppta värmen för att värma den kalla luften som tillförs.
Ett sådant ventilationssystem ger dig inte bara frisk luft, utan hjälper också till att förhindra fuktutveckling. Detta undviker mögeltillväxt och eventuella strukturella skador som orsakas av detta.

Beslut

Du märker: ett energieffektivt hem betalar inte bara sig själv på grundval av en låg energiräkning. Flera andra faktorer säkerställer också att återbetalningstiden för din investering förkortas.
Vill du bygga eller renovera energieffektivt? Kom då ihåg att du kommer att få ekonomiskt stöd för detta fram till 2022.
Vill du ha mer information om energieffektivt boende? Så är du välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på dina frågor.
Vill du sätta dig ner med oss för att diskutera dina byggplaner? Då vill vi hälsa dig välkommen till ett icke-bindande inspirationsmöte! Kontakta oss som din byggfirma i Malmö.