Försäkra huset

Vad du kan göra bäst för ditt hem

Ditt hus och all interiör som det äger är naturligtvis ditt egna visningsföremål. Vi som byggfirma från Malmö kanske har byggt den. Det är ofta så att den återspeglar vem du är, vad du står för och vad du gillar. Det är därför synd om något händer med det. Men det kan aldrig helt uteslutas och det är därför klokt att försäkra dig själv. Nedan hittar du en kort översikt över hur du bäst kan försäkra ditt hus.

Själva huset

För det första är det givetvis viktigt att försäkra ditt hus mot skador till exempel från en eld eller en storm. Det är fruktansvärt att tro att något händer med ditt hus, men det är aldrig omöjligt. Hemförsäkring försäkrar ditt hem mot sådan skada. Du kommer då att få ett belopp från försäkringsgivaren som hjälper dig att göra ditt hus vackert igen. Dessutom inkluderar denna försäkring också ersättning för sådana artiklar. Den vackra diskmaskinen som placeras i ditt kök kan också ersättas under denna försäkring. Du måste dock teckna en annan typ av försäkring för den faktiska återbetalningen av interiören.

Hushållsförsäkringen

Namnet säger allt, denna försäkring tecknas för att försäkra ditt hushålls innehåll mot skador och stöld. Förutom den vackra interiören i ditt hus kan andra föremål, inklusive elektronik, också ersättas. Premien som ska betalas är ofta inte så hög med hushållens innehållsförsäkring. Vi pratar här om bara några tiotal kronor i månaden. Det gör därför aldrig ont att teckna denna försäkring, eftersom du i allmänhet får mer pengar tillbaka än du betalade. Det är viktigt att ha ett försäkringsbolag som garanterar värde. Detta innebär att försäkringen faktiskt betalar dig det värde som är bundet till artiklarna vid den tiden.

Ytterligare värdeförsäkringsförsäkring

Men allt är ännu inte täckt med hushållens innehållsförsäkring. De verkliga värdefulla dyra
artiklarna täcks ofta inte helt av innehållsförsäkring. För att säkerställa att dina värdefulla tillgångar är riktigt välförsäkrade kan du teckna ytterligare försäkringar. Kompensationen är ofta mer omfattande med denna försäkring än med en hushållsförsäkring, vilket naturligtvis är mycket trevligt vid skada eller stöld av värdesaker. Så om din telefon verkligen är värd mycket, kan det vara klokt att teckna denna försäkring. Dyra konstverk av kända konstnärer kan också inkluderas.